1 May 2017

Congratulations to our Writers of the Week!

 

2.5.17 - 9.5.17

Reception 1   Roman Walcott

Reception 2   Freddie Robinson

Class 1          Olivia Wojtczak

Class 2          Tighe Mackay

Class 3          Freya Daly

Class 4         Tia Corbishley

Class 5           Leah Ridley

Class 6           Michal Kepinski

Class 7           Kodey Farren

Class 8          Darcey Drew

Class 9          Sarah Mathew

Class 10        Bailey Graham

Class 11 and Class 12 have been practising hard for their SATs instead

 

10.4.17 - 17.4.17

Reception 1   Amalie Dutton

Reception 2   Jessica Fullarton

Class 1          Jack Newton

Class 2          Amelie Palmer

Class 3          Romaeo Holder

Class 4          Noel Stott

Class 5          Olivia Bell

Class 6          Alisa Owen

Class 7          Cora McGoldrick

Class 8          Remy Farrell

Class 9          Laiba Amin

Class 10        Travis Sales

Class 11        Christopher Rogers

Class 12       Poppy Mairs

 

17.3.17 - 24.3.17

Reception 1   Hugo Thoi

Reception 2   Julia Kochanek

Class 1  Leroy Olusanya

Class 2   Amelie Palmer

Class 3   Lilly Lythall

Class 4   Seher Chuhan

Class 5   Charlie Holt

Class 6   Heleyna Hamand

Class 7   Kieran Doyle

Class 8   Callum Boles

Class 9   Zack Tullett

Class 10   Melissa Pywell

Class 11   Rashae Corbishley

Class 12   Grace Howarth

 

6.3.17 - 10.3.17

Reception 1   Emilio Holder

Reception 2   Saoirse-Lilly Grogan

Class 1          Scarlett Richardson

Class 2          Alishba Khawar

Class 3          Bertie Downey

Class 4          Olivia Stanton

Class 5          Sara Chuhan

Class 6          Mattie Waldeck

Class 7          Isaac Bousquet

Class 8          Elod Marki

Class 9          Dominic Brady

Class 10        Michael McManamon

Class 11        Paddy Naughton

Class 12        Tamara Postlethwaite

 

3.4.17 - 10.4.17

Reception 1   Leland Walsh-Dudley

Reception 2   Anaisya Obeng

Class 1          Jack Newton

Class 2          Evie Sheridan

Class 3          Freya Daly

Class 4          Valentina Halliday

Class 5          Laura Mazur

Class 6          Olivia Wood

Class 7          Emma Knight

Class 8          Zacky Temperley

Class 9          Zack Tullett

Class 10        George Hartley

Class 11        Maisie Hayward

Class 12       Javier Martin